News10 rzeczy, które należy wziąć pod uwagę wybierając giełdę kryptowalut

Paweł13 grudnia 201922 min
https://www.fandroid.com.pl/wp-content/uploads/kryptowaluty-1.jpg

Wybór odpowiedniej giełdy kryptowalutowej to prawdopodobnie jedno z najważniejszych zadań stojących przed inwestorem lub traderem, który chce rozpocząć swą przygodę z branżą krypto. Wejście na niewłaściwą platformę może sprawić, że doświadczenia tradingowe najeżone będą atakami hakerskimi, niepotrzebnymi nerwami, stratą czasu, a być może nawet i pieniędzy. Poszukując odpowiedniej giełdy przede wszystkim należy zadać sobie pytanie o cel, jaki chcemy osiągnąć. Czy chcemy po prostu dokonać inwestycji w dłuższym okresie, czy raczej regularnie obracać posiadanymi aktywami?

Inwestorzy mogą koncentrować się na rynkach kasowych. Są to platformy, na których można kupić lub sprzedać rzeczywiste aktywa cyfrowe. Bitcoin (BTC) na takim rynku jest rzeczywistym Bitcoinem, którego można kupić, sprzedać lub przetransferować na każdą inną giełdę lub do dowolnego portfela kryptowalutowego i przechowywać go przez dowolny czas.

Traderzy natomiast mogą w większym stopniu zainteresować się instrumentami pochodnymi – produktami tradingowymi takimi jak kontrakty futures i opcje, które opierają się na ruchach cen instrumentu bazowego. Produkty te sprzedają kontrakty w oparciu o ruchy cen instrumentów bazowych i mogą być rozliczane w gotówce lub w aktywach cyfrowych, w  zależności od giełdy. Kontrakty te są jednak związane z konkretną giełdą i nie można ich przenieść do innych miejsc.

Gdy już określimy swój cel, warto spojrzeć na inne aspekty, takie jak krajowe regulacje prawne, bezpieczeństwo giełdy i wiele innych. Poniżej przedstawiamy 10 istotnych kwestii, którymi warto kierować się, by ułatwić sobie wybór giełdy kryptowalut.

1. KYC/AML

Różne giełdy stosują się do różnych przepisów prawnych, w zależności od miejsca prowadzenia działalności, przyjętych praktyk lub oferty. Niektóre giełdy wdrożyły procedury Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz zapobiegające praniu pieniędzy (AML), w ramach których klienci muszą podawać określone dane osobowe, aby założyć rachunek lub przeprowadzić określone czynności.
Stosowane praktyki i wymagania różnią się w zależności od giełdy.

Część platform tradingowych wymaga przestrzegania procedur KYC i AML w przypadku chęci wypłaty środków lub zniesienia określonych ograniczeń. W tym celu wymagają od klientów kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a czasami także dokumentu potwierdzającego adres zameldowania. Inne platformy wymagają takich informacji już podczas zakładania rachunku. Wiele giełd nie obsługuje również klientów rezydujących w określonych krajach.

2. Reputacja

Przestrzeń kryptowalutowa to w dużej mierze nowa branża, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się jaką reputację mają interesujące nas giełdy. Wiele giełd ma w swej historii niegodziwe występki, ataki hakerskie lub oszustwa, po których klienci byli stawiani w niezbyt komfortowych sytuacjach.

Warto przeprowadzić rozeznanie w wyszukiwarce Google i wyszukiwać informacje o różnych giełdach w połączeniu ze słowem np. „oszustwo” lub z angielskim słowem „scam”. Przydatne są również portale społecznościowe, gdzie można znaleźć informacje o ewentualnych skargach na interesujące nas giełdy. Koniecznie trzeba też przeczytać warunki korzystania z giełdy, aby mieć pewność, że nie kryje się w nich nic podejrzanego lub nietypowego.

3. Bezpieczeństwo

Każda giełda ma własne środki bezpieczeństwa. Warto sprawdzić na przykład, czy giełda stosuje uwierzytelnianie dwupoziomowe (2FA), bo jeśli nie, to może nie spełniać dzisiejszych standardów bezpieczeństwa.

Warto również upewnić się, jaki rodzaj 2FA jest zgodny z giełdowymi zabezpieczeniami. Najczęściej stosowanymi ścieżkami są Google Authenticator, Authy oraz Yubikey, które zapewniają wyższy poziom zabezpieczenia niż mobilne 2FA oparte na kodzie tekstowym. Każda giełda ma również inne środki bezpieczeństwa, na które warto zwrócić uwagę, takie jak przechowywanie aktywów w zimnych lub gorących portfelach lub usługi.

4. Fundusz ubezpieczeniowy

Użytkownicy mogą poszukać informacji, czy interesująca ich giełda dysponuje funduszem ubezpieczeniowym. Niektóre giełdy posiadają takie fundusze, które służą do wyrównania strat klientów, do których dochodzi w ściśle określonych okolicznościach. Inne giełdy znajdują się pod ochroną Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), który może rekompensować określone straty użytkowników z USA.

5. Obsługa tradycyjnych walut

W pewnym momencie swojej kariery zarówno traderzy, jaki inwestorzy z pewnością będą chcieli dokonać wymiany swoich aktywów na tradycyjną walutę, lub też wpłacić swą krajową walutę na rachunek giełdowy, by dokonywać kolejnych transakcji. Niektóre giełdy oferują różne możliwości wymiany walut we współpracy z określonymi bankami, a inne niestety nie. Warto w tym momencie sprawdzić, z jakimi bankami współpracuje dana giełda i jakie rodzaje tradycyjnych walut obsługuje.

6. Transakcje z dźwignią

Giełdy oferujące obrót instrumentami pochodnymi często umożliwiają zawieranie transakcji z dźwignią. Dźwignia z założenia umożliwia traderom pożyczenie określonej kwoty środków na przeprowadzenie transakcji, w zależności od ilości funduszy, które posiadają na rachunku giełdowym.

Dźwignia może być ważna dla traderów, którzy chcą dużymi kwotami wejść w krótkoterminowe pozycje. Wiele giełd oferuje dźwignię od 1x do 100x, choć różne platformy mogą oferować różne warunki w zakresie punktów zamknięcia pozycji lub zwrotu pożyczonych środków.

7. Wielkość obrotu

Platformy tradingowe różnią się również pod względem liczby użytkowników oraz wielkości zawieranych transakcji w poszczególnych aktywach. Ten aspekt może być istotny, ponieważ wpływa na łatwość zajmowania pozycji i wychodzenia z nich.

Jeśli trader zamierza sprzedać 100 BTC, prawdopodobnie nie będzie mógł tego dokonać na giełdzie o niskiej wielkości obrotu lub zbyt małej liczbie użytkowników chętnych do zakupu po rynkowej cenie. W efekcie trader sprzeda po niższej cenie lub będzie zmuszony do wstrzymania transakcji. Kwestie związane z wielkością obrotu danej kryptowaluty na pewnych giełdach mogą utrudnić kupno lub sprzedaż dużych ilości tych aktywów.

Rzetelne sprawdzenie wielkości obrotu na danej giełdzie może być trudne, gdyż niektóre platformy mają tendencję do publikowania zniekształconych danych. Jedną z metod pomagających w ustaleniu tych danych jest przejrzenie ksiąg zamówień różnych giełd i zwrócenie uwagi na kwoty dotyczące poszczególnych aktywów i różnice w cenach.

Inną metodą oceny wielkości transakcji jest skorzystanie z usług stron internetowych oferujących takie dane. Trzy najpopularniejsze to Coin360, CoinMarketCap oraz OnChainFX.

8. Ceny

Ceny aktywów także różnią się w zależności od giełdy. Krypto aktywa mogą być kupowane I sprzedawane po różnych cenach w zależności od lokalizacji tradera (chińskie giełdy czasem mogą zaoferować wyższe ceny), wielkości obrotu i innych czynników. Wzięcie pod uwagę tych rozbieżności może wpłynąć na wybór giełdy oferującej obrót kryptowalutami.
Duże rozbieżności w cenie mogą również stanowić swego rodzaju wskaźnik, że giełda boryka się z problemem niskiej płynności/wielkości obrotu.

9. Wybór aktywów

Główne aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Litecoin (LTC) są dostępne na większości giełd kryptowalutowych. Inne, mniej popularne coiny i tokeny mogą jednak nie być tak szeroko dostępne. Z tego względu w procesie wyboru giełdy należy zwrócić uwagę na to, jakie krypto aktywa znajdują się w ofercie platformy, która nas interesuje.

10. Prowizje

Większość giełd pobiera niewielkie prowizje za każdą przeprowadzoną transakcję. Prowizje te różnią się w zależności od platformy i zwykle naliczane są jako procentowa część transakcji. Prowizje mają większe znaczenie dla traderów niż dla inwestorów. Traderzy kupują i sprzedają często, dlatego też prowizje dotykają ich w większym stopniu, choć oczywiście zależy to od rozmiaru każdej transakcji i wielkości inwestycji. Na niektórych giełdach można również spotkać się z opłatami za dokonanie wypłaty środków z rachunku lub z limitami transakcyjnymi.

Własne rozpoznanie

Przeprowadzenie własnego rozpoznania jest jednym z najważniejszych aspektów zaangażowania się w branżę kryptowalutową. Dotyczy nie tylko giełd wymiany, ale branży jako całości. 10 punktów, które przedstawiliśmy powyżej, to przykładowe element, które należy rozważyć przed dokonaniem wyboru giełdy. Rzecz jasna ich znaczenie będzie różne w zależności od celów, wielkości planowanego obrotu i aktywności poszczególnych osób. W tej młodej i wciąż rozwijającej się branży sceptycyzm i własne rozpoznanie tematu to bardzo pożądane wartości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}
{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}
{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}