Artykuł eksperckiSystemyUrządzeniaWpis sponsorowanyAwaria w centrum danych? Oktawave wprowadza nowoczesną usługę przekierowania ruchu na centrum zapasowe.

Maciej Kulesa27 września 201810 min
https://www.fandroid.com.pl/wp-content/uploads/1200x627-no-bullets_v2.jpg

Awaria w centrum danych? Oktawave wprowadza nowoczesną usługę przekierowania ruchu na centrum zapasowe.

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnych systemów IT jest ich odporność na awarię. Stosuje się w tym celu wiele zaawansowanych rozwiązań. Pośród nich kluczowym jest narzędzie pozwalające na przekierowanie ruchu sieciowego do innego centrum danych, instancji lub aplikacji – tak, by te ostatnie przejęły obsługę użytkowników. Taką możliwość daje uruchomiona niedawno usługa Oktawave DNS.

Czym jest Oktawave DNS (ODNS)?

ODNS to skalowalna usługa dostarczająca mechanizmy zarządzania domenami (DNS) za pomocą przyjaznego panelu administracyjnego oraz nowoczesnego API. Została zaprojektowana i stworzona z myślą o zapewnieniu podstawowej obsługi domen, tj. jest translacji adresów IP, np. 1.2.3.4 na adres domenowy www.test.example, a jednocześnie wprowadza mechanizm, który może służyć jako kluczowy komponent budowy środowisk wysokiej dostępności (High Availability, HA) oraz odtwarzania awaryjnego (Disaster Recovery, DR).

Usługa ODNS może zostać wykorzystana do zarządzania ruchem kierowanym na serwery i usługi uruchomione w ramach Oktawave (OCI, OCS, Load balancing) w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania aplikacji na tych serwerach i niezależnie od ich stanu (np. awarii). Jednocześnie pozwala na równoległe, czasowe lub stałe skierowanie ruchu sieciowego do innych centrów danych – pozwalając tym samym na łatwiejsze wdrożenie procedur HA oraz DR.

Jakie problemy rozwiązuje ODNS?

ODNS pozwala przede wszystkim na rozwiązanie problemu związanego z automatyzacją zarządzania ruchem sieciowym. Zdejmuje z administratora konieczność ręcznego zarządzania DNS w wypadku wystąpienia utrudnień lub całkowitego braku dostępu do zasobów. Pozwala na łatwe prowadzenie prac związanych z utrzymaniem lub rozbudowaniem architektury IT, a także rozkładaniem ruchu sieciowego.

„W naszej ocenie ODNS to jedno z najważniejszych narzędzi, które możemy dziś oddać w ręce zaawansowanych użytkowników. Pozwoli ono na rozwiązanie głównego problemu wielu administratorów IT, tj. niedostępności systemów z powodu awarii. Rozważne firmy, podchodzące poważnie do zagadnień utrzymania wysokiej dostępności, znajdą w ODNS znakomitą pomoc” – komentuje wdrożenie Dariusz Nawojczyk, CMO, Oktawave.

Jak zorganizowana jest usługa?

Usługa świadczona jest z dwóch centrów danych, w ramach których funkcjonują niezależnie wydajne klastry zbudowane w oparciu o oprogramowanie NSD. Na potrzeby obsługi domen klientów ODNS udostępnia dwa podstawowe adresy, tj. dns1.oktawave.com oraz dns2.oktawave.com. Każdy z nich wskazuje na inne centrum danych połączone ze światem różnymi łączami.

Jak działa ODNS?

ODNS pozwala na przypisanie do każdego rekordu w domenie – np. do rekordu www w domenie test.example – dowolnej liczby adresów IP wskazujących na różne serwery w tych samych lub różnych geograficznie miejscach. Takie serwery można później łączyć w grupy i ustawić dla nich monitoring. W zależności od statusu przekazanego z monitoringu do ODNS usługa może podejmować decyzję o kierowaniu ruchu do odpowiednich zasobów. W ten sposób awaria w jednym centrum danych może być łatwo zmarginalizowana przez przekierowanie ruchu do innego.

Kto może skorzystać?

Z usługi ODNS skorzystają przede wszystkim wszystkie te firmy, dla których dostępność ich systemów IT jest najwyższym priorytetem, a przestoje mogą generować poważne straty finansowe. Co więcej, Oktawave umożliwia wykorzystanie ODNS w odniesieniu do własnej infrastruktury, ale również do infrastruktury firm trzecich.

Jak zacząć?

Aby zacząć swoją przygodę z ODNS, sugerujemy zapoznanie się z opisem i dokumentacją usługi na dedykowanej stronie firmy Oktawave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.