NewsJaką rolę pełni rzecznik patentowy?

Paweł27 września 201918 min
https://www.fandroid.com.pl/wp-content/uploads/patent.jpg

Poziom aktywności gospodarczej w Polsce stale rośnie. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na innowacyjne rozwiązania, zapominając jednak o skutecznej ich ochronie. Nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zdaje sobie bowiem sprawę, co można zastrzec w Urzędzie Patentowym. Do kogo zwrócić się o pomoc w tej kwestii? Najlepiej doradzi Ci właśnie rzecznik patentowy. Poniższy artykuł wyjaśni, kim jest i czym się zajmuje.

Rzecznik patentowy łączy umiejętności inżyniera i prawnika

Rzecznik patentowy świadczy pomoc w zakresie własności przemysłowej, zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym.

Zawód rzecznika patentowego należy do zawodów zaufania publicznego, co przejawia się między innymi tym, że może być pełnomocnikiem w sądzie. Ważne jedynie, aby sprawa dotyczyła prawa własności przemysłowej.

Umiejętności techniczne rzecznika patentowego przydają się np. podczas przygotowywania opisów patentowych, natomiast umiejętności prawnicze są niezbędne w trakcie postępowań przed Urzędem Patentowym.

Zobacz również:

Rzecznik patentowy pełni rolę doradcy biznesowego: to on przekazuje przedsiębiorcy informacje, jak chronić jego własność intelektualną oraz czy w ogóle jest to możliwe.

Zawód rzecznika patentowego w Polsce

Zawód rzecznika patentowego wcale nie jest współczesnym wytworem. W Polsce ma on wieloletnią tradycję. Pierwsza regulacja statusu rzecznika patentowego nastąpiła 100 lat temu, kiedy to w 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym. Natomiast do pierwszej rejestracji znaku towarowego w Polsce doszło w 1924 roku.

Obecnie pracę rzecznika patentowego reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Można w niej znaleźć informacje o zasadach wykonywania zawodu rzecznika patentowego, formach, jakie może przybierać, czy zakresie umocowań rzecznika patentowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Praca rzecznika patentowego – najważniejsze zagadnienia

Rzecznik patentowy jest ekspertem w zakresie własności przemysłowej. To go właśnie odróżnia od adwokata czy radcy prawnego, który w trakcie 3-letniej aplikacji uczy się wszystkiego. Rzecznik patentowy od początku specjalizuje się we wszystkich sprawach związanych z Urzędem Patentowym, m.in. odbywa praktyki w urzędzie pod okiem ekspertów rozpatrujących zgłoszenia.

1. Znaki towarowe (ochrona nazwy i logo firmy)

Znak towarowy to oznaczenie, które wyróżnia na tle konkurencji konkretne towary lub usługi. W tej formie zastrzec można logo lub nazwę, które używane są przez przedsiębiorcę komercyjnie na rynku. W odniesieniu do znaku towarowego można użyć sformułowania „marka” czy „nazwa firmy”, ale są to określenia potoczne. W Urzędzie Patentowym funkcjonuje termin „znak towarowy”.

Czy można zarejestrować znak towarowy samodzielnie?

Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w sporze sądowym. Taniej będzie, jeżeli zrobisz to sam, ale ryzykujesz błędami, które mogą Cię finalnie sporo kosztować. Jeżeli godzisz się na podjęcie takiego ryzyka, to możesz działać w pojedynkę.

Pamiętaj, że możesz swojego znaku towarowego nie zarejestrować, jeżeli wystąpią bezwzględne lub względne przeszkody. Te pierwsze ekspert będzie badał na etapie zgłoszenia. Przykładowo odmówi Ci ochrony, jeżeli w logo będziesz miał symbol czerwonego krzyża. Z drugiej strony właściciele podobnych znaków mogą złożyć sprzeciw do rejestracji albo w przeciągu 5 lat wniosek o unieważnienie Twojego prawa.

Jeżeli zlecasz formalności rzecznikowi patentowemu, to rozpocznie on swoją pracę od badania. Po prostu sprawdzi, czy wchodząc ze swoją marką na rynek, nie naruszysz prawa oraz, czy nie ma już znaków podobnych. To o tyle ważne, że jeżeli zlokalizuje kolizję, to doradzi Ci jak dostosować swój znak towarowy do rejestracji. Da się to zrobić, odpowiednio modyfikując nazwę lub logo.

2. Wzory przemysłowe (ochrona designu przedmiotów)

Wzór przemysłowy to nic innego jak zewnętrzna postać danego produktu. Określa on zatem jego kontury, kształty, kolorystykę, strukturę czy ornamentację. Design produktu nadaje mu indywidualny charakter, przez co jest lepiej rozpoznawalny na rynku. Wzory przemysłowego mogą dotyczyć np. opakowań produktów,  etykiet, ale także mebli, zabawek lub sprzętu sportowego.

3. Wzory użytkowe

Tym terminem określa się nowe i użyteczne rozwiązania techniczne, które dotyczą kształtów, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzorami użytkowymi mogą być np. system do podnoszenia kanapy czy zamek do drzwi. W tej formie można zabezpieczyć konstrukcję, czyli również to, czego nie widać w trakcie normalnego użytkowania.

4. Patenty na wynalazki

Za wynalazek uznaje się rozwiązania o charakterze technicznym, które są nowe, a więc nie są częścią stanu techniki, oraz nadają się do przemysłowego stosowania. Potocznie mówi się o patentowaniu nazw czy wyglądu mebli. To nie jest prawdą. Opatentować można jedynie wynalazek, czyli techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu. Jeżeli więc Twój pomysł na biznes nie rozwiązuje żadnego problemy, to nie możesz go w tej formie chronić.

Więcej o sposobach ochrony pomysłu na biznes dowiesz się z poniższego nagrania.

Zastrzeżenie znaku towarowego. Jakie zadania realizuje rzecznik patentowy?

W przypadku znaków towarowych rzecznik patentowy przede wszystkim bada ich zdolność rejestrową. W zależności od tego, na jakim terytorium ma działać ochrona znaku towarowego, rzecznik patentowy bada zgłoszenia krajowe, wspólnotowe lub zgłoszenia w procedurze międzynarodowej rejestracji.

Bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza rzecznika patentowego, ponieważ bardzo często wyniki takich badań nie są jednoznaczne.

Kolejny krok to już zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Rzecznik patentowy nie tylko przygotuje dokumentację zgłoszeniową, ale również przypilnuje terminów, sklasyfikuje branże, w jakiej obraca się przedsiębiorca, skutecznie określi terytorium, na jakim powinna działać ochrona. Będzie także odpowiadał za prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym.

Po szczęśliwym zakończeniu całego postępowania rola rzecznika patentowego wcale się nie kończy. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów na przedłużenie ochrony. Przy znakach towarowych ma to miejsce raz na 10 lat, wzorach przemysłowych raz na rok a patentach co roku.

Rola rzecznika patentowego – podsumowanie

Rzecznik patentowy specjalizuje się w prawnej ochronie własności przemysłowej. Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe czy patenty na wynalazki oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Aby uzyskać uprawnienia zawodowe musi posiadać zarówno wiedzę techniczną, jak i prawniczą. To wszystko jest weryfikowane w trakcie egzaminu końcowego po trwającej 3 lata aplikacji. Choć duża część jego pracy polega na zabezpieczaniu własności intelektualnej klientów, to może również aktywnie walczyć w sądzie z naruszycielami.

Warto o tym pamiętać szukając specjalisty do pomocy.

Materiał zewnętrzny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}
{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}
{{ image }}

{{ title }}

{{ date }} {{ comments }}
{{ readingtime }} {{ viewcount }}