Wpis sponsorowanyRPA – nadszedł czas, aby pracować mądrzej, a nie ciężej

Paweł23 lipca 202112 min
https://www.fandroid.com.pl/wp-content/uploads/rpa-nadszedl-czas-aby-pracowac-madrzej-a-nie-ciezej.jpg

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów, czyli RPA to rozwiązania, które pozwalają zautomatyzować proste i powtarzalne czynności, które do tej pory były wykonywane przez człowieka. Dzięki temu pracownik może skupić się na realizacji bardziej wymagających zadań, które przynoszą większe korzyści. Jak działa RPA? Jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest RPA?

RPA (Robotic Process Automation) to oprogramowanie służące do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation). Robot wykorzystywany jest do wykonywania powtarzalnych czynności, które nie wymagają myślenia. Przykładem może być logowanie do systemu, przełączanie między aplikacjami i systemami, czy kopiowanie i pobieranie danych.

Wdrożenie RPA nie powoduje konieczności modyfikowania funkcjonujących do tej pory w firmie systemów, ani przebudowy już istniejących procesów (reengineering). Wynika to z faktu, że systemy RPA działają na interfejsie użytkownika (GUI), w taki sam sposób, jak robią to ludzie. Rozwiązania te coraz częściej wyposażane są w mechanizmy sztucznej inteligencji i możliwości uczenia maszynowego. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Czym tak właściwie jest rozszerzona inteligencja (augmented Intelligence)?

Jak działa RPA?

Systemy RPA można zaprogramować w ten sposób, by uruchamiały się automatycznie i czasowo na konkretnych etapach realizacji procesów i zastępowały pracownika w wykonywaniu określonych czynności. Inną opcja jest „ręczne” uruchamianie oprogramowania lub wdrożenie modeli hybrydowych. Wyróżnia się trzy najważniejsze funkcje RPA, a mianowicie:

  • screen scraping, czyli zautomatyzowaną formę przeprowadzania transferu danych;
  • AI – wykorzystanie sztucznej inteligencji;
  • automatyzację procesów.

Gdzie wykorzystywać RPA?

Robotyzacja doskonale sprawdza się w tych obszarach, w których praca biurowa polega na realizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem różnego oprogramowania do przetwarzania dużych ilości danych (przede wszystkim arkuszy obliczeniowych) i aplikacji, a także korzystaniem z systemów klasy ERP, czy aktualizowaniem danych w CRM. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są również w firmach, które uczestniczyły w procesach przejęcia, czy fuzji. Wynika to z faktu, że w łączonych firmach wykorzystywane są różne systemy informatyczne, których ręczna obsługa byłaby zbyt czasochłonna.

W jakich branżach istnieje zapotrzebowanie na RPA? Oprogramowanie tego typu wykorzystywane jest przede wszystkim w:

  • Księgowości,
  • Kontrolingu,
  • Kadrach (HR),
  • Działach sprzedaży,
  • Działach prawnych,
  • IT.

Korzyści z wdrożenia RPA

Wdrożenie oprogramowania RPA przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Najważniejszym jest oszczędność czasu oraz uwolnienie zasobów ludzkich od żmudnych i mało wartościowych zajęć. Poza tym dzięki RPA wzrasta jakość obiegu informacji w firmie, które są przetwarzane szybciej oraz z mniejszą ilością błędów. Wynika to z faktu, że robot się nie męczy i nie myli. Aspekt ten bezpośrednio przekłada się na podniesienie jakości świadczonych usług, dzięki czemu wzrasta zadowolenie klientów zewnętrznych.

Wspomniano już, że roboty się nie męczą, co oznacza, że mogą pracować nieustannie i nie potrzebują urlopu. Nie mają również gorszego dnia, co sprawia że efektywność ich pracy jest ciągle taka sama. Co więcej, z reguły wykonywana jest dużo szybciej niż te same działania realizowane przez ludzi, ponieważ w środowisku związanym z dużym wolumenem danych człowiek zawsze będzie poruszał się wolniej od dedykowanego do tego celu algorytmu.

Zwrot z inwestycji w RPA

Jak liczyć zwrot z inwestycji w RPA? Przede wszystkim należy podkreślić fakt, że wskaźnik ROI z RPA trzeba liczyć indywidualnie dla danej organizacji, w której zostało wdrożone rozwiązanie RPA. Wynika to z faktu, że automatyzacja procesów każdorazowo może obejmować inny zakres czynności, a co za tym idzie inne będą oczekiwania oraz rzeczywisty zwrot z tego typu inwestycji. Dlaczego ważne jest mierzenie ROI z RPA? Przede wszystkim ze względu na fakt, że wymierny wynik pozwala udowodnić wartość robotyzacji oraz podjąć decyzję o jej dalszym wdrażaniu i rozbudowywaniu.

Decyzja o zakupie i wdrożeniu rozwiązań RPA pozwala zautomatyzować firmowe procesy, a co za tym idzie zoptymalizować funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Dlatego też śmiało można stwierdzić, że firmy, które dziś zdecydują się na RPA zredukują swoje koszty i osiągną przewagę nad konkurencją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.